Temel Bohçalama

Bohçalama metodu, bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin…

Detay

Perde Su Yalıtımı

Yapıları; toprak altı zemin sularından koruma amaçlı olarak, bodrum perde duvar yüzeylerinde yapılan su yalıtım uygulamalarıdır. Perde yüzeyinde bulunan tüm gevşek malzemeler arındırılır. Varsa segregasyonlu bölgeler, yüksek mukavvem…

Detay

Teras Su Yalıtımı

Genel olarak eğimi % 5’ ten az olan çatılar “teras çatılar”, eğimi % 5’ ten fazla olan çatılar ise “eğimli çatılar” olarak adlandırılırlar. Yapının bulunduğu iklim kuşağı, yapının çatı alanı ve yapının niteliği gibi özellikl…

Detay

İnşaat İnce İşleri

* Alçı Sıva * Oda Şapları * Alçıpan Bölme Duvar ve Tavan Uygulamaları * Saten Alçı ve Boya Uygulamaları * Seramik Kaplama İşleri * Mermer ve Prekast Basamak Kaplama İşleri * Ytong - Tuğla vb. Duvar İşleri

Detay